Adli Kontrol, Suç işleyen bir kişinin tutuklanmasına ilişkin sebeplerin yeterli olmasına rağmen, denetim altında tutularak, tutuklanması yerine mahkemeler tarafından uygulanan bir tedbirdir.

Suç işleyen kişi hakkında Hakim tarafından tutuklamak yerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi hakkında verilen karardır.

Aynı zamanda itiraz kanun yoluna tabi olan bir karardır. Adli Kontrol Kararına İtiraz dilekçesi yazılarak kontrol kararına her zaman itiraz edilebilir.

Adli Kontrol Uygulaması, Hakkında Adlî Kontrol Kararı verilen veya Adli Kontrol Tedbiri Uygulanan sanık veya şüphelinin belirli ve düzenli aralıklarla imza vermek veya yurt dışına çıkmamak şeklindeki yasaklarla uygulanan bir tür uygulamadır.

Adli Kontrolün Amacı: Suç İşleyen Kişinin tutuklu olarak yargılamasının yapılması yerine daha hafif bir şekilde ve yargılamanın amacını aksatmadan denetim altında tutulmasıdır. Adli Kontrol Kararı ile hem suç şüphesi altındaki kişinin tutuklu olarak tutulmadan yargılaması yapılmakta, hem de mahkemeler tarafından uygulanması zorunlu olan uzun tutukluluk süreleri kısaltılmış bulunmaktadır.

İşlendiği iddia olunan suçun üst sınırının 2 yıl hapis cezasından az olduğu durumlarda Adli Kontrol Tedbiri Uygulanabilir.

Adli Kontrol Tedbirleri Nelerdir.

Suç şüphesi altında olan bir kişi mahkemeler tarafından adli kontrol tedbiri ile denetim altında tutulabilmektedir. Bu tedbirler belirli veya düzenli bir şekilde imza atmak veya bir yere başvurmak şeklinde olabileceği gibi belirli yerlere gitmemek veya gitmekten yasaklanmak şeklinde de olabilmektedir. Bu hususların tamamı mahkemelerce verilen adli kontrol kararı ile belirlenmektedir.

Adli kontrol tedbirleri

Ceza Muhakemesi Kanununun 109 maddesinin 3. Fıkrası altında düzenlenmiş olup, bu tedbirler;

a)Yurt dışına çıkış yasağı

Yurt dışına çıkış yasağı: Mahkemeler tarafından neredeyse en çok verilen Adlî kontrol tedbirinden bir tanesidir. Genellikle Sulh Ceza Hakimliği ve Yargılamanın yapıldığı mahkeme tarafından verilmektedir. Uygulaması ise yurt dışına çıkış yasağı alındığında Uyap sistemi üzerinden tüm çıkış birimlerine bildirilmekte ve kayıtlarına işlenmektedir.

 1. b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

Bu tedbir genellikle imza uygulaması olarak bilinmektedir. İmza Uygulaması: Hakim tarafından Adlî Kontrol kararında belirtilen yerlere belirtine tarih veya günlerde düzenli olarak başvuru yapılarak, ilgili başvuru yeri tarafından düzenlenecek çizelgeye uyulmak şartıyla verilen Adlî kontrol tedbiridir.

 1. c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.
 2. d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.
 3. e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.
 4. f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.
 5. g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.
 6. h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.
 7. i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.
 8. j) Konutunu terk etmemek.
 9. k) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
 10. l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

Şeklinde kanuni düzenleme altında bulunan Adlî kontrol tedbirleridir.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır.

Adli Kontrol Kararı: Soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilmektedir. Kovuşturma aşamasında ise yargılamanın yapıldığı mahkeme tarafından verilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen kontrol kararlarına ise itiraz edilerek hafifletilmesi veya kaldırılması da istenilebilmektedir. Bu durumda Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl yazılacaktır bu durum da merak edilen hususlardandır. Öncelikle unutulmamalıdır ki kontrol kararı tutuklama yerine uygulanan bir tedbirdir.

Adli kontrolün amacı ise kişiyi yargılamanın amacını saptırmayacak şekilde tutuklu olarak cezaevinde tutmadan dışarıda denetim altında tutmaktır. Suç şüphesi altında bulunan kişi eğer ki kendisi hakkında verilen Adlî kontrol kararına itiraz dilekçesi vermek istiyorsa öncelikle neden kontrol verilmemesi gerektiğini güzel ve anlaşılır bir dille yazması gereklidir. Aynı zamanda bunun yanında kararının kendisinin hayatında nasıl bir zorluk oluşturduğunu, sosyal veya fiziksel olarak hayatını nasıl etkilediğinden bahsedebilir. Ayrıca bu etkilerin olumsuz yanlarından bahsedilebilir. Kontrol kararına itiraz dilekçesi yazıldıktan sonra kararını veren mahkemeye verilir. Adlî kontrol kararına itiraz dilekçesi ile birlikte dosya üst mahkemeye gönderilir ve üst mahkemece dilekçe ve dosya içeriği incelenerek bir karar verilir. Üst mahkemece kararının değiştirilmesi, hafifletilmesi veya bütünüyle ortadan kaldırılmasına karar verilebilir. Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Yani Adli Kontrol Kararına itiraz edilmesi sonrasında üst mahkemece verilen karara itiraz edilememektedir.

Adli Kontrol Ne Kadar Sürer

Mahkemelerce verilen Adlî kontrol yargılamanın aşamasına göre süresi değişebilmektedir. Adlî Kontrol kararı eğer ki soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş ise genellikle soruşturmanın tamamlanmasına veya dava açılması durumunda kovuşturmanın tamamlanmasına kadar süre bilmektedir. Bazen Ağır Ceza Mahkemesinin kapsamına giren ağır suçlarda ise dosyanın Yargıtay dönüşü veya kesinleşmesine kadar da kontrol tedbiri devam ettirilebilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz