Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası yazımızda belirtilen durumlarda açılmaktadır. Medeni kanuna göre boşanma davası açılabilmesi için akıl hastalığının evlilikten sonra ortaya çıkmış olması şarttır. Aynı zamanda evliliğin akıl hastası olmayan eş için yürütülemez hale gelmesi de şarttır. Bütün bunların yanı sıra akıl hastalığının geçici bir hastalık durumu olmadığına dair Adli Tıp Kurumu gibi resmi sağlık kurulundan rapor alınması gereklidir. Akıl hastalığının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gereklidir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası açan kişinin şartlar olgunlaşmadan davasının açılması durumunda davanın açılmış olacağı Aile Mahkemesi tarafından reddedilmesi muhtemeldir.

Dava süreci

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası dava süreci akıl hastalığı nedeniyle dava açan kişinin boşanma dilekçesinde göstermiş olduğu akıl hastalığı hususunu ispat etmesi gereklidir. Davacı boşanma nedenini yani davalının akıl hastası olduğunu kanıtlayamadığı takdirde davasının reddedilmesi muhtemeldir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasında dava hakkı akıl hastası olmayan eşe verilmektedir. Akıl hastası olduğu iddia edilen eşin dava fiil ehliyeti olup olmadığının tespiti için sağlık kuruluna sevki gereklidir. Davalı akıl hastası olduğu iddia edilen eşin fiil ehliyetinin olmadığı tespit edilirse davalının yasal temsilcisi davaya dahil edilmektedir. Bu durumda davalının yasal temsilcisi davalı adına açılmış olan Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davasında katılmakta, mahkemece yapılması gereken tüm işlemler ise Sulh Hukuk Mahkemesince belirlenen vasi dikkate alınarak yapılmakta ve devam ettirilmektedir. Dava sonucunda gerekçeli kararın tebliği gibi işlemlerde de yine vasi dikkate alınmakta ve resmi bildirimler ilgili vasiye yapılmaktadır. Akıl hastası eşin temyiz kudreti veya dava ehliyeti bulunmadığından vasisi ile tüm işlemler yerine getirilmektedir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Davalının Akıl Hastalığının Tespitinde Dava Süreci

Aleyhine dava açılan davalının akıl hastası olduğunun tespiti halinde kendisini savunabilmesi beklenemediğinden öncelikle mahkemece kendiliğinden Sulh Hukuk Mahkemesinden talepte bulunulmaktadır. Talep içeriği ise davalı olan akıl hastasına vasi atanması istenilmektedir.  İlgili mahkemece sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile akıl hastası olduğu kesinleştiğinde ise vasi atanmasına başlanılmaktadır. Vasi atanması için boşanma davasının görüldüğü mahkeme kendiliğinden Sulh Hukuk Mahkemesinde başvuruda bulunmaktadır. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davasında davalı olan akıl hastası eş için yasal temsilci yani vasi atanması işlemine kadar boşanma davasında bu durum beklenilecektir.

Akıl Hastalığının Süresi ve Dava Süresi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası için akıl hastası olan eşin iyileşme olanağı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu bulunduğu takdirde boşanma davası açılabilmektedir. Hastanın ilerleyen zamanda düzelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde açılan davanın reddedilmesi muhtemeldir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası yargılamasında herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Akıl Hastası olmayan eş herhangi bir süreye tabi olmaksızın veya beklemeksizin Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasını açabilmektedir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

Normal boşanma davalarında evliliğin bitmesine sebep olan ağır kusurlu veya kusurlu taraftan oluşan zarara binaen tazminat davası ile tazminat talep edilmektedir. Bu tazminat davalının ekonomik gücü oranında doğru orantılı olarak verilebilmektedir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında ise tazminat talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumun sebebi ise tazminat talep edilen tarafın kusurlu olması gereklidir. Akıl hastası olan davalıya kusur atfedilmesi mümkün bulunmadığından bu nedenle Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasında tazminat talebinde bulunulamamaktadır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davasının kanuni dayanağı:

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Akıl Hastalığı başlıklı 165. Maddesinde “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” Şeklinde hüküm bulunmakta ve bu hüküm akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının kanuni dayanağını oluşturmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz