Boşanma davasında istinaf işlemleri nasıl yapılır. Davacı ve Davalı çift olarak çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra mahkemece bir takım şartlar incelenmektedir. Bu şartlar sağlandıktan sonra yargılama aşamasına geçilmekte ve taraflar, tanıklar dinlenmekte ve taraflar tarafından sunulan veya mahkemece toplanan deliller değerlendirildikten sonra dosyada hakim bir sonuca varabilirse karar vermektedir. Sonuç olarak davanın kabulüne veya reddine şeklinde bir karar ortaya çıkacaktır. Dava ya davacı veya davalı lehine sonuçlanabilmektedir. Bunun haricinde kısmen davacının kısmen davalının lehine sonuçlandığı durumlarla da karşılaşıldığı bilinmektedir. Mahkemece karar verildikten sonra gerekçeli olarak neden belirtilen şekilde karar verildiği resmi belgeyle açıklanır. Bu açıklama tarafların boşanma kararının tebliğe çıkartılması talebine istinaden taraflara tebliğ edilmektedir. Bu süreçten sonra Boşanma Davasında İstinaf İşlemleri başlamaktadır.

Boşanma Davasında İstinaf İşlemleri için Tebliğ işleminden sonra kararı tebliğ alan tarafın gerekçeli karara karşı 2 haftalık istinaf süresi başlamıştır. Kararı kısmen veya tamamen beğenmeyen taraf veya haksızlığa uğradığını düşünen taraf kararı 2 hafta içerisinde yazılı bir dilekçe ile mahkemeye başvurarak istinaf edebilir.

İstinaf başvurusunda bulunacak taraf eğer mahkemenin bulunduğu şehirde yaşamıyorsa yaşadığı yerdeki adliyeye başvurarak istinaf başvurusunu yaşadığı yer adliyesi aracılığıyla davanın görüldüğü yer adliyedeki mahkemeye gönderebilir. Böylece istinaf başvurusunda bulunulmuş olmaktadır. Ayrıca Boşanma Davasında İstinaf İşlemleri yapılırken istinaf başvuruna ilişkin bir takım ücretler yatırılması gerektiği görülen uygulamalardan bazılarıdır. Bu nedenle bir avukattan yardım almanız yararınıza olabilecektir.

Boşanma kararının tebliğ işlemlerinin nasıl yapıldığına ilişkin makalemizi okumak için buraya tıklayınız.

Boşanma Davasında İstinaf İşlemleri

İstinaf Başvurusuna karşı cevap verilmesi nasıl yapılır

Boşanma davasında istinaf işlemleri ve nasıl yapıldığı yukarıdaki yazımızda şekil olarak anlatılmıştır. İstinaf başvurusundan sonra neler yapılmaktadır. İstinaf başvurusu başvuran tarafça mahkemeye iletildikten sonra öncelikle mahkemede tarafından süre kontrolü yapılmaktadır. İstinaf başvurusunun, mahkemece ilgili tarafa kararın tebliğinden itibaren sonraki 2 hafta içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. İstinaf başvurusu süresinde yapılmamışsa başvurunun kabul edilmediği kararı yazılır, başvurucuya  tebligatla gönderilir ve başvurusunun reddine karşı itirazda bulunabilmektedir. İstinaf başvurusu süresinde ise başvuran taraf davacıysa, dilekçe davalıya, başvuran davalıysa dilekçe davacıya tebligat yoluyla tebliğ edilmektedir.

Boşanma Davasında İstinaf İşlemleri sonrasında İstinaf başvurusu karşı tarafa ulaştıktan sonra 2 haftalık istinaf başvurusuna cevap verme süre hakkı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde istinaf başvurusuna cevap vermek zorunda değildir. İsterse taraf cevap vermeme hakkını kullanabilir veya cevap vermeme hakkını mahkemeye bildirerek dosyada sürenin beklenmeden dosyanın istinafa gönderilmesini sağlayabilmektedir. İstinaf cevap süresi tamamladıktan sonra mahkeme tarafından herhangi bir talep beklenilmeksizin dosya ilgili istinaf mahkemesi için gerekli formlar düzenlenir ve ilgili istinaf mahkemesince dosyanın üzerinde gerekli incelemeler yapılarak karar verilmesi bu şekilde sağlanmaktadır.

İstinaftan dosyanın dönme süresi ve inceleme

Boşanma Davasında İstinaf İşlemleri sırasında dosyanın ilgili istinaf dairesine gönderilmesinden sonra merak edilen diğer konu istinaftan dosyanın dönme süresi ve incelenmesin işlemleridir. Peki istinaftan dosyanın dönme süresi ne kadardır. İnceleme işlemleri nasıl yapılmaktadır. Öncelikle dosyanın istinafa gönderilmesinden sonra dönme süresine ilişkin olarak kesin bir süre belirtilememekle birlikte görülen uygulamalar ve çevreden duyumlar ile bir dosyanın istinafa gitmesinden sonra yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında sonuçlandığı görülmektedir. Ancak bunun harici durumlar da olduğu bilinmektedir ki dosyanın 1 yılın üstünde veya daha uzun sürelerde döndüğü de olmuştur. Bu durumlara yargılamaya ilişkin dosyanın içeriği, taraf sayısının bazı dosyalar için çokluğu, tebligat işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı gibi hususlar dosyanın dönüş süresini etkilediği bilinmektedir.

Boşanma Davasında İstinaf İşlemleri sonrasında İstinaf inceleme işlemleri ise dosya istinafa gönderildikten sonra öncelikle Hukuk Muhakemeleri Usulü kanuna göre inceleme yapılmaktadır. Buna hukukçular usul yönünden inceleme ismin vermektedirler. Usul yönünden incelenen dosyada herhangi bir eksiklik yok ise dosyada esas yönünden incelenmeye geçilir ki bu işlem de kısaca şöyledir. Esas yönünden inceleme dosyanın içerisindeki beyanlar, deliller, tanık beyanları, toplanan tüm deliller ile mahkeme gerekçeli kararının tüm içeriğinin dosya ile uyumlu olup olmadığı ve dosyadaki tüm delillere göre mahkemece doğru şekilde ve isabetli olarak karar verilip verilmediğine ilişkin incelemedir. Usul ve Esas yönünden inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik bulunmaz ise dosya ilgili istinaf dairesi tarafından genellikle başvurunun esastan reddi şeklinde karar verilerek gönderilmektedir. Şayet eksiklik bulunduğu takdirde kimi zaman istinaf dairesi dosyayı inceleyerek kendisi eksikliği gidermekte olup, kimi zaman ise dosyada eksikliğin giderilmesi ve yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemesine iade etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz