Zümre Sistemi; Medeni Kanuna göre zümre sistemi olarak isimlendirilmiş bir sistem bulunmaktadır. Kanunda  zümre olarak belirtilmemiş olsa da kanuni maddelerden bu durum ortaya çıkmaktadır. Zümre sisteminde Birinci Zümre, İkinci Zümre ve Üçüncü Zümre olmak üzere toplam Üç adet zümre sistemi bulunmaktadır.

Birinci zümre

Zümre sistemi düzenine göre Birinci Zümre kişinin alt soyudur. Miras bırakanın birinci zümredeki mirasçıları, miras bırakanın alt soyudur, çocuklarıdır, torunlarıdır. Birinci zümrede herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanuna göre birinci zümre sistemi içerisinde mirasçı bulunduğu sürece bırakılan miras, ikinci zümredeki mirasçılara geçmemektedir.

İkinci zümre

Zümre sistemi düzenine göre İkinci zümre miras bırakanın anne, babası, miras bırakanın kardeşleri ve miras bırakanın kardeşlerinin çocukları ve onların alt soyu şeklinde belirlenmiştir. Şunu belirtmeliyiz ki birinci zümrede mirasçı var ise olanlar mirası paylaşacaklardır. Çocukların miras bırakandan önce öldüğünü ve sadece miras bırakanın torunlarının bulunduğunu düşünürsek bu defada miras torunlarına kalacaktır.

Zümre sistemi düzenine göre Birinci zümrede mirasçı yok ise (çocukları ve torunları yok ise veya kendisinden önce ölmüşlerse) bu kez ikinci zümredeki mirasçıları düşünmek zorundayız. Yani miras bırakanın anne ve babası veya kardeşleri veya kardeşlerinin çocukları mirasçısı olacaktır. Örnek olarak verecek olursa bir kişinin birinci zümresinde hiç mirasçı yok, haliyle ikinci zümreye geçmek zorundayız. İkinci zümrede de öncelik anne ve babanındır. Anne ve baba sağ ise mirasçıdırlar ve anne baba sağ olduğu sürece çocuklarının miras hakları yoktur. İkinci zümrede anne ve baba miras bırakandan önce ölmesi durumunda, miras bırakanın kardeşleri incelenmelidir. Kardeşleri de ölmüşse ve çocukları yoksa bu defa üçüncü zümreye geçilmesi gereklidir.

Üçüncü zümre

Zümre sistemi olarak Üçüncü zümrede büyük anneler ve büyük babalar bulunmaktadır. Miras bırakan kişinin annesinin annesi ve babası veya miras bırakanın babasının annesi ve babası ile üçüncü zümre oluşturulmaktadır. Miras bırakanın birinci zümre ve ikinci zümrede mirasçısı yoksa üçüncü zümredeki kişiler mirasçı konumuna geçmektedir. Yani miras bırakanın annesinin annesi ve babası ile babasının annesi ve babası mirasçı konumundadırlar. Üçüncü zümredeki kişiler sağ iseler bunların çocuklarına (yani miras bırakanın amca, hala, dayı ve teyzelerine) miras dağıtılmamaktadır. Çünkü bunların anne ve babaları sağdır. Zümre sistemi içerisinde Varsayalım ki anne ve babalar her iki taraf için de ölmüş durumda iseler bu durumda amca, hala, dayı teyze mirasçı olarak kabul edilebilmektedir. Yine aynı şekilde amca, hala, dayı ve teyze sağ olduğu sürece onların çocukları mirasçı olamayacak ve öldükleri takdirde mirasçısı olabileceklerdir.

Kök sistemi

Zümre Sistemi düzeninde Kök sisteminde Bir kişi vefat ettiğinde çocuklar sağ ise torunları mirasçı olamamaktadır. Çünkü torunların babaları sağdır. Çocuklar kendi alt soylarıyla beraber kök kavramını oluşturmaktadırlar. Bu durumda bir kişinin çocuğu ve ondan dünyaya gelen torunu bir köktür. Kök başı ise miras bırakanın çocuğudur. Yani bir örnek verecek olursak babanız öldüğünde siz ve çocuklarınız ve varsa torunlarınız kök sistemi olarak kabul ediliyorsunuz. Kök başı sizsiniz, Kökler ile çocuklarınız veya varsa torunlarınızdır. Yani özetle en büyük kök başı, en küçük kök olarak bilinmektedir.

Saklı Pay Nedir

Miras bırakanın yakınlığı olan belli kişilerin, miras bırakanın terekesinde bir hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanan saklı pay sistemi Miras bırakanın kendi terekesi üzerinde serbestçe tasarruf etme yetkisidir. Bir kısım mirasçılar lehine sınırlandırılmış olan pay, miras bırakanın terekesinin bu kısmı üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Zümre sistemi ve Kanunen öngörülen ve miras bırakanın tasarruf edemeyeceği mirasçının sahip olduğu hakkı saklı pay hakkı denilmektedir. Saklı pay oranları ise alt soy için yasa miras payının yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan  eş için alt soy veya ana ve baba zümre sistemi düzenine göre zümresiyle birlikte mirasçı bulunması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde ise yasal miras payının dörtte üçü saklı pay oranıdır.

Sayfamızın alt kısmında bulunan yorum kısmından aklınıza takılan sorularınızı, karşılaşmış olduğunuz hukuki sorunlarınızı ücretsiz olarak sorabilir veya düşüncelerinizi bize aktarabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz